Program festivalu


Pandemie nového koronaviru: Nisa Film Festival musí změnit plány

Milí fanoušci filmu a příznivci festivalu,
17. ročník Nisa Film Festivalu se bohužel kvůli stávající pandemii koronaviru neuskuteční v květnu, jak bylo plánováno.
Toto rozhodnutí jsme učinili po poradě s partnery a sponzory.
Trinacionální, přeshraniční spolupráce je zásadním prvkem našeho festivalu. Zorganizovat program festivalu s více než 20 promítacími místy ve třech zemích je výzvou i za normálních okolností.

Vzhledem k dalekosáhlým omezením veřejného života kvůli rozšíření nového koronaviru, zavřeným kinosálům, zavřeným hranicím s našimi sousedy Polskem a Českou republikou a vzhledem k vývoji, který pro nadcházející týdny nelze předvídat, již spolehlivá příprava a s tím i realizace plánované podoby festivalu není možná. Toto rozhodnutí nás mrzí. Avšak zdraví našeho týmu a našich hostů je pro nás přednější!

17. Nisa Film Festival: 24.–27.9.2020
Aktuální informace naleznete on-line na adrese www.neissefilmfestival.net.


Zde naleznete programy uplynulých let.


Pod názvem „Films for Future“ se řada Fokus 17. ročníku Nisa Film Festivalu zabývá jak globálními, tak regionálními tématy, jako je exploatace zdrojů, znečištění životního prostředí, člověkem způsobená změna klimatu a struktur, hnutí podporující ochranu přírody v někdejší NDR a tématem ustoupení od využívání hnědého uhlí, které je právě v oblasti Lužice, kde se Nisa Film Festival koná, v aktuálním veřejném diskurzu ožehavé. Tuto filmovou řadu bude doprovázet panelová diskuze, výstavy a koncert písničkářky Doty Kehr.

Mezi další vrcholy festivalového programu patří kromě více než stovky filmů mj. slavnostní zahájení s koncertem uskupení „Felix Shinder & Dengi Vpered“ s jejich mixem klezmeru a známých „gangsterských písní“ z jejich domovského města Oděsy dne 12. května v Divadle Gerharta Hauptmanna v Žitavě nebo tradiční festivalová party s polskou kapelou „Tygroo“ dne 16. května v kině Kunstbauerkino v Großhennersdorfu. Slavnostní udílení cen se uskuteční dne 16. května v Městském domě kultury v polském Zhořelci. Oceněny zde kromě nejlepšího hraného, dokumentárního a krátkého snímku a nejoblíbenějších snímků publika budou mj. nejlepší herecký výkon, nejlepší scénář a nejlepší scénografie. Kromě toho bude udělena speciální cena jednomu z filmů z celého programu festivalu, který se věnuje porozumění mezi sousedními zeměmi Německem, Polskem a Českou republikou.