Aktualności

Różnorodność. Wspólnota. Przełom! - Łużycki plan dla sektora kultury

W ramach „Łużyckiego planu dla sektora kultury“ podmioty z branży kulturalnej w ścisłym porozumieniu z krajami związkowymi Brandenburgią i Saksonią do jesieni 2021 r. otrzymają nie tylko długofalową strategię, ale także konkretny plan projektowy, w którym zostanie określona odpowiednia struktura organizacyjna dla zarządzania projektami kulturalnymi na Łużycach. W ten sposób, dzięki wspólnemu wysiłkowi, różnorodność staje się sygnałem na przyszłość. To prawdziwy przełom!

Również my jako Nyski Festiwal Filmowy aktywnie wspieramy „Łużycki plan dla sektora kultury”: Zaangażowanie lokalnych podmiotów kultury i mieszkańców jest podstawą zrównoważonego rozwoju regionu. Wspólnie chcemy zdefiniować, co stanowi o tożsamości kulturowej Łużyc i na tej podstawie wypracować konkretne działania na rzecz zmian strukturalnych w najbliższych latach. Jako działacze w sektorze kultury, osoby odpowiedzialne za kulturę i nią zainteresowane, aktywnie udzielamy się w grupach roboczych, na forach i podczas warsztatów.

Łużycki plan dla sektora kultury jest kontynuacją „Łużyckiej strategii rozwoju kultury 2025", która została opracowana w ubiegłym roku przez dr Martinę Taubenberger i której wyniki i propozycje mają być teraz analizowane, rozważane, udoskonalane i pogłębiane. Projekt został zainaugurowany 1 grudnia 2020 r. podczas wydarzenia, w którym wzięło udział ponad 120 przedstawicieli i przedstawicielek sektora kultury, turystyki i administracji. Proces powstawania „Łużyckiego planu dla sektora kultury“ koordynowały firmy KulturKonzepte (kultur-konzepte.eu) i actori GmbH (actori.de).

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.kulturplan-lausitz.de


Łużycki plan dla sektora kultury jest projektem Ministerstwa Nauki, Badań Naukowych i Kultury landu Brandenburgii we współpracy z Saksońskim Ministerstwem Nauki, Kultury i Turystyki, finansowanym przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów.