Serie filmów

Fokus: Post Soviet Union

26 grudnia 1991 roku Związek Radziecki został oficjalnie rozwiązany. Nie tylko w byłych państwach ZSRR oznaczało to koniec formacyjnej ery bezpośrednich rządów komunistycznych we wszystkich ich formach. Tegoroczna kategoria Fokus zatytułowana „Post Soviet Union“ poświęcona jest społecznej i politycznej spuściźnie byłego Związku Radzieckiego i przygląda się skutkom jego rozpadu w byłych republikach radzieckich aż do dnia dzisiejszego. Trwająca od ponad roku brutalna wojenna napaść Rosji na Ukrainę, która zagraża tożsamości państwowej i kulturowej innych krajów postsowieckich jak Litwa, Estonia, Łotwa, Mołdawia, Kazachstan czy Gruzja, sprawia, że temat ten jest obecnie jeszcze bardziej naglący i aktualny.