Serie filmów

Regionalia

Nasz cykl filmowy „Regionalia“ poświęcony jest w tym roku takim tematom jak dom i przywiązanie oraz tradycja i zmiana. Chodzi o prywatne perspektywy, społeczne wstrząsy i wielowarstwowe przemiany w naszym regionie i poza nim. Niektóre z nich są nieodwracalne. Konsekwencje będą się różnić w zależności od osoby, ale ostatecznie dotyczą nas wszystkich. Czy tradycje mogą się otworzyć, czy ludzie mogą odkryć siebie na nowo, czy region może stworzyć dla siebie nowe perspektywy? To są pytania, na które nasze krótsze lub dłuższe filmy szukają możliwych odpowiedzi. Przekonajcie się sami, jak to może wyglądać.