Saská evropská cena 2020

Saskou evropskou cenu uděluje Evropské hnutí Sasko (Europäische Bewegung Sachsen e.V., EBS) za zasazování se o porozumění v Evropě. Ve svém laudatiu ocenil dr. Löffler práci filmového festivalu: „Uskutečňuje evropskou myšlenku a přeshraniční spolupráci jako prakticky žádný jiný festival v Německu. Festival v současnosti už neláká jen návštěvníky z řad místních obyvatel, nýbrž filmové nadšence ze tří zemí, kteří se zde mohou seznámit s nejnovějším vývojem východoevropské a středoevropské kinematografie.“ Letos bylo na 20 promítacích místech v Německu, Polsku a České republice představeno v rámci tří soutěžních kategorií a dalších filmových řad na 60 filmů. „Tvůrci filmového festivalu mají šťastnou ruku, s níž se jim daří propojovat různé společenské instituce, a tím i různé aspekty lidského života v jeden celek,“ pokračuje dr. Löffler.
EBS je zastřešující organizací stran, spolků, sdružení a dalších zařízení, která byla založena dne 15. prosince 1992 a která si ve svých stanovách předepsala podporovat evropskou myšlenku ve Svobodném státu Sasko a porozumění mezi evropskými národy. Od roku 2003 uděluje EBS každoročně Saskou evropskou cenu jako uznání zvláštního závazku v Sasku zaměřeného na evropské sjednocení.

 

Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2020

Už od roku 2016 se mohou významné akce a projekty v Ústeckém kraji pyšnit titulem „Rodinné stříbro Ústeckého kraje“, jehož cílem je mimo jiné udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského i nadregionálního významu. Jsme velmi rádi, že se v roce 2020 mezi prestižní krajské akce nově zařadil i 70mm Weekend/Neisse Film Festival ve Varnsdorfu. Všechny projekty provází logo srdce, jež symbolizuje srdcovou záležitost a reprezentuje heslo „Vzácnost, kterou ochraňujeme“.

Cena Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa 2018

Dne 18. prosince 2018 byla v Centru Brána Trojzemí v Hrádku nad Nisou předána „Cena Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa“ pro rok 2018. Nisa Film Festival získal hlavní cenu za nejlepší přeshraniční spolupráci, která představuje ocenění zvláštních partnerství na území Euroregionu Nisa mezi Německem, Českou republikou a Polskem. Za všechny partnery festivalu převzali cenu Ola Staszel a Elke Schöne ze sdružení Kunst-Bauer-Kino e.V., Martin Musílek z Městského divadla ve Varnsdorfu a Barbara Szutenbach a Mariusz Tokarczyk z Městského domu kultury v polském Zhořelci.

Čestná cena festivalu 13. filmPolska – Polish Film Festival 2018

Čestnou cenu festivalu filmPolska získal NFF za zvláštní angažovanost za polské kino a německo-polské filmové vztahy, jakož i šíření polského filmu v zahraničí.

V česko-německo-polském trojzemí nabízí Nisa Film Festival již 15 let každoročně pohled na filmovou tvorbu tří sousedních zemí a chápe se přitom zejména také jako okno do východní Evropy. Jedinečný je žánry přesahující, trinacionální charakter festivalu s přeshraničními akcemi na dvaceti promítacích místech, jakož i rozsáhlý společný doprovodný program, který vzájemně propojuje jak publikum, tak i místní filmovou scénu. Festival a jeho partneři udělují několik cen, mj. ve třech česko-německo-polských soutěžních kategoriích za nejlepší celovečerní hraný, dokumentární a krátký snímek. Různé filmové řady, jako např. „Retrospektiva: Wrocław“ (2016) nebo „Polski Blues“ (od roku 2017) nabízejí pohled na vztahy mezi sousedícími národy a na příslušné filmařské vypořádávání se s minulostí a přítomností. Kromě toho byl v roce 2017 spuštěn projekt „Kino pro mládež v trojzemí“, společný filmový workshop německých a polských žáků.

Programmpreis der DEFA-Stiftung 2012

Zur Förderung der deutschen Filmkunst und Filmkultur lobt die DEFA-Stiftung jährlich Preise in Höhe von 40.000 Euro aus. Ziel der Stiftung ist es, kommenden Generationen das DEFA-Erbe als Quelle für zeithistorische, politische und ästhetische Forschungen und künstlerische Entdeckungen zu überliefern.

 

Laudatorin: Dorett Molitor

"Im sächsischen Dreiländereck Deutschland, Tschechische Republik und Polen gibt es seit acht Jahren das Neiße Filmfestival, jährlicher filmkultureller Höhepunkt im Kulturraum Oberlausitz. Grenzüberschreitend, im Umkreis von 100 Kilometern, eröffnen und erweitern die Filmreihen in den ungefähr zehn Spielstätten der drei Nachbarländer die Kenntnis voneinander. Verschiedene Lebensumstände, Lebensentwürfe, Grenzgängergeschichten und kulturelle Hintergründe werden über Filmgeschichten zu Vermittlern zwischen den Menschen. Immer wieder führt der Anspruch, Aktuelles mit Zeitgeschichte und Vergangenes mit neuen Erfahrungen zu verbinden, zu Einblicken und zum Verstehen der Geschichte dieser Länder und vermittelt Impulse für die Gegenwart.
Das Festival wuchs innerhalb weniger Jahre rasant, auch durch die vielen Unterstützer. Hervorragend vernetzt – und das soll hier im Wissen um die enormen Anstrengungen der Partnergewinnung mit dem Preis auch honoriert werden – gehören inzwischen zum Unterstützerkreis des Festivals u.a. die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, die Stiftung Aufarbeitung, das Tschechische Kulturzentrum, das Deutsch-Polnische Jugendwerk und die DEFA-Stiftung. Neben dem Wettbewerb mit Spiel-, später auch Kurzfilmen, Erkundungen verschiedenster osteuropäischer Kinematografien und thematischen Filmreihen waren der DEFA-Film und dessen Geschichte von Beginn an Bestandteil des Festivals. Das erste Festival 2004 präsentierte eine Retrospektive mit Filmen von Jürgen Böttcher, 2005 waren es die Filme von Wolfgang Kohlhaase. Mit Spiel- und Dokumentarfilmen wurde u.a. an die DEFA-Gründung erinnert, thematische Filmreihen widmeten sich „Starken DEFA-Frauen“, der DDR-Filmmusik sowie dem Kinder- und Jugendfilm. Das Neiße Filmfestival bietet ergänzend zu dem umfangreichen Filmprogramm Foren zum grenzüberschreitenden Gespräch; es organisiert Lesungen, Ausstellungen und Konzerte. Dies darf und soll ganz ausdrücklich neben dem Gedankenaustausch gefeiert werden. Herzlichen Glückwunsch!"

Mehr Informationen zu den Preisträgern 2012:
www.defa-stiftung.de