Filmové řady

Regionalia

Naše filmová řada "Regionalia" se věnuje tématům jako domov a propojení, tradice a změna. Jde o soukromé pohledy, společenské převraty a mnohovrstevnatý rozvoj v našem regionu i za jeho hranicemi. Některé činy jsou nevratné. Následky budou sice pro každého jednotlivce rozdílné, nakonec se ale dotknou nás všech. Mohou se tradice otevřít novému, mohou se lidé vidět v novém světle, mohou v regionu vzniknout nové perspektivy? To vše jsou otázky, na které naše krátké i delší filmy hledají možné odpovědi. Podívejte se sami, jak by mohly vypadat.