Grußworte

Stephan Meyer

Vážené návštěvnice, vážení návštěvníci,
milí přátelé filmu,

radostné očekávání mezi filmovými tvůrci z východní Evropy je veliké, v trojzemí je konečně zase slyšet „klapka“! Již podvacáté si můžeme společně vychutnat vytříbené filmové umění a svoje zážitky budeme konečně moci bezprostředně sdílet s ostatními.
S ohledem na krutou útočnou válku Ruska s Ukrajinou, která přináší lidem na Ukrajině nevýslovné utrpení, je nyní důležitější než kdy dřív, aby se Evropa ještě více semkla. Nisa Film Festival může přispět k posílení vzájemného pochopení a spolubytí, neboť nám médium film nabízí pohled do hlubin společnosti a kultury, a činí je tak uchopitelnými a hmatatelnými.
Velmi děkuji týmu sdružení Kunstbauerkino e.V. za neúnavnou angažovanost, ale i filmovým tvůrcům, kterým se vždy daří nazírat svět i očima jiných. Nabízejí tak rozmanitý obrázek jednotlivých kultur, který vyzývá k oboustrannému zájmu a vzájemnému pochopení.
Nalaďte se na filmy tohoto festivalu a těšte se na zajímavý festivalový týden s mnoha zábavnými, ale i kritickými a přemýšlivými zážitky v kině.
Srdečně zdraví

Váš zemský rada
dr. Stephan Meyer