Grußworte

Rafał Gronicz

Vážené dámy, vážení pánové, milí příznivci kinematografie!

Uplynulé roky byly pro organizátory Nisa Film Festivalu plné výzev. Teprve nedávno jsme museli překonat obtížnou a bolestnou celosvětovou zdravotnickou krizi a nyní prožíváme další katastrofu – válku v Evropě, klimatickou krizi a s ní spojenou krizi hospodářskou a energetickou a krize společenské, které se od nich často rozhoří nebo se dokonce inspirují, a které chtějí zničit stávající pořádek, znovunastolit ten starý a opět tak získat vládu nad ztracenými dušemi a teritorii.
Řada z nás, kdo žijeme v trojzemí Německa, Polska a České republiky, sleduje vývoj, který v mnoha částech Evropy zasel dřímající strach, s velkým napětím. Moje generace mu velmi dobře rozumí, proto jsem program letošního vydání Nisa Film Festivalu přivítal s uznáním a se zájmem, zejména program řady Fokus s titulem "POST SOVIET UNION", která se zabývá obtížným, ale důležitým tématem našeho společného, možná trochu pozapomenutého "dědictví".

Děkuji, Nisa Film Festivale, vždy trefíte hřebík na hlavičku!

Rafał Gronicz
starosta Zgorzelce