17.05.–20.05. | Verschiedene Spielstätten

Mediální pedagogika: Výuka v kinosále

  • Mediální pedagogika: Výuka v kinosále

    Kurátoři (zleva): Britta Fuchs, Philipp Hänsel
    Kurátoři (zleva): Britta Fuchs, Philipp Hänsel

    Média založená na obrazu hrají dnes u dospívajících velkou roli. Jelikož nám rozvoj filmové kompetence zvlášť u dětí a mladistvých leží na srdci, připravili jsme opět obsáhlou mediálně-pedagogickou nabídku pro školy a školky. Ta zahrnuje pedagogicky hodnotné snímky související s relevantními tématy vyučování, které mohou jakožto věku odpovídající příspěvky napomoci sociálnímu, kulturnímu a jazykovému rozvoji. První seznámení se s komplexní vyučovací látkou je tedy usnadněno a jednotlivé obsahy jsou zprostředkovány způsobem, který je zábavný a informativní zároveň. Naše promítací místa se tak stanou živým fórem pro vědu, politiku, přírodu a dějiny v souladu s naším úhlem pohledu: Učení je takhle skutečně zábava!